Şirk Nedir? Şirke Neler Sebep Olur?

Şirk Nedir? Şirke Neler Sebep Olur?

Şirk; kelime anlamı olarak eşkoşma demektir. İslami olarak ele alacak olursak, Allah’a eşkoşma diyebiliriz. Şirk nedir? Sorusunun cevabı kısa olarak; İslami eşkoşma yani Allah’a şirk koşmak, herhangi bir nesne ya da kimsenin, Allah’a ait özelliklerin herhangi biri, birkaçı ya da tamamına sahip olduğunu savunmaktır. Bu kişiler Allah’a şirk koşulan kişi ya da nesnenin yasalar çıkardığını ve bazı hükümler verdiğini savunabilmektedir.

Şirk koşmak İslam dininde en büyük günahlardan birisidir. Şirk nedir? Sorusunun belki de en kısa cevabı " Allah’a karşı yapılan en büyük hatalardan birisidir. " diyebiliriz. Allah’a şirk koşan insanlara müşrik denmektedir. Müşrik olmanın Allah katında cezası büyüktür ve Kuran da birçok ayette bu konuya yer verilmiştir. Ayetlerde bu kişilerin Allah tarafından affedilmeyeceği ve Cennet’in daima onlar için kapalı olduğu anlatılmaktadır.

Şirke sebep olan sebeplerin başında inanç eksikliği ve bunun sebep olduğu okuma ve araştırma eksikliği gelmektedir. Kuran da net bir şekilde şirk koşmanın yanlış olduğu anlatılmıştır. Allah’a özgü, sadece Allah’a ait sıfatlara başka hiçbir varlığın sahip olamayacağı ve bu sıfatların neler olduğu yine ayetlerde anlatılmıştır. Bu ayetler vesilesi ile insanlar şirk koşmanın ne olduğunu öğrenebilmektedir.
 

Şirk Koşmanın Çeşitleri Nelerdir?

Şirk koşmanın farklı türleri vardır. Kişinin şirk koşması Allah dışında bir varlık tarafından beğenilme isteği ile başlayarak Allah’ı tamamen yok sayarak başka bir varlığı ilah görmeye kadar varabilmektedir. Bu sebeple şirk koşmanın derece ve türleri bulunmaktadır. Şirk koşma, İslam âlimleri tarafından iki şekilde değerlendirilir. Bunlar büyük şirk ve küçük şirktir.

Büyük şirk, Allah’tan başka bir varlığa tapmak, onu ilah görmek ya da Allah’a ulaşmak amacı ile başka bir varlığı kullanmaktır. Küçük şirk ise, büyük şirke varmayan daha çok yaratılana karşı kendisini beğendirme eylemidir.

Şirk koşmanın daha detaylı çeşitleri hâkimiyet şirki, dua etme şirki, yardım dilenme şirki, medet umma şirki, itaat şirki, sevgi şirki, korku şirki, niyet ve maksat şirki, kavli şirki, fiili şirk, gizli şirk, olarak çoğaltılabilmektedir. Şirk koşmanın çok fazla çeşidi vardır ve şirk koşmanın her çeşidi günahtır.

Şirk Koşmaktan Kaçınmak İçin Ne Yapmalı?

Şirk nedir? Sorusunda olduğu gibi şirkten kaçınmak için neler yapmanız gerektiğini sizler ile paylaşacağız. Şirkten kaçınmak için, ilk ve tek ilahın Allah olduğunu öncelikle bilmeniz ve geri kalan tüm varlıkların Allah’ın yarattıkları olduğunu kabul etmeniz, temelde şirkten kaçınmak için yeterli olacaktır. Bu sebeple tüm ibadet ve dualarınızı Allah’a yapmalı ve Allah’tan istemelisiniz. Ayrıca riyadan uzak durmak sizi küçük şirkten de koruyacaktır.