3. İlçe Müftüleri Kongresi Kızılcahamam’da Başladı

3. İlçe Müftüleri Kongresi Kızılcahamam’da Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen  “Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri” konulu; 3. İlçe Müftüleri Kongresi Kızılcahamam’da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu 3. İlçe Müftüleri Kongresi’ne Diyanet İşleri Başkanı ile Cumhur Başkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Törenin açılışında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, önemli açıklamalarda bulundu.  Günümüzde hemen her alanda köklü değişimlerin yaşandığına işaret edene Diyanet İşleri Başkanı, hukuk, hakikat, güven ve huzur gibi değerlerin hızlı bir şekilde kaybolmaya başladığını belirtti.

İnsani ve ahlaki değerlerin hızlı bir şekilde yok sayılmasının, batı merkezli değişimin merkezinde yer alıyor olmasının önemli sorunları beraberinde getirdiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı, 18. Yüzyıldan sonra batı merkezli değişimin etkisinin dünyayı kapladığını belirtti. Günümüzde gerek sosyal gerek siyasi gerekse iktisadı anlamda krizlerin yaşanıldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı, dünyayı ‘’değerler krizinin’’ esir aldığını belirtti. Sözlerin “Çünkü ahlaka, hukuka, ekonomiye, hayata dair her şeyin temelinde, insanı esas gayeye ulaştıracak, varlığı, Yaratıcıyı, gayeyi izah eden ve varoluşu anlamlandıran “değerler” vardır. İşte modern dönemde bu değerler hiçe sayılmıştır” diye devam eden Erbaş, dünyevileşme hırsının insanlığa merhameti unutturduğunu belirttir.

 

‘’İnsanlık Merhameti Unutarak, Vicdanını Kaybetme Noktasına Gelmiş Bulunmaktadır’’

İnsan aklına güvenin öne çıktığı batı merkezli akımın, vahyi öteleyen tutumunun dünyaya olumsuzluklar yaşattığını belirten Diyanet İşleri Başkanı, insanlığın günümüzde vicdanını ve merhametini kaybetme noktasında olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanı, “Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir. Bu süreçte Yaratanı ve Onun yeryüzüne teklifini hayatın dışında tutmanın bedeli değerler sisteminin çöküşü olmuştur. Dolayısıyla güçlü olmayı hak sebebi sayan sapkın bir anlayış, emperyalist politikalarını siyasi, kültürel ve iktisadi işgale dönüştürmüştür” dedi.

 

Diyanet İşleri Başkanı, İslam Dünyasındaki İşgallerden ve Sıkıntılardan Bahsetti

İslam dünyasındaki sıkıntılara da değinen Diyanet İşleri Başkanı,  “Yiğit evlatlarını idam ederek, iktidarını devam ettireceğini zanneden zavallı zalimler, sanki tarihin helak olmuş diktatörleriyle yarışıyor” dedi. İslam coğrafyasının çok sayıda üzücü olaya şahit olduğunu vurgulayan Erbaş, İslam dünyasının zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanı, sözlerine şöyle devam etti;’’Bütün bunların sonunda Müslümanlar, küresel güç olma vasıflarını ve etki alanlarını kaybederek dünya coğrafyasından çekilmek zorunda kalmışlardır. Ancak daha vahim olanı bugün Müslümanlar, kaotik bir zihinsel dağınıkla, ideal ve sorumluluk duygusu olarak da dünya coğrafyasından çekilmişlerdir.’’

Müslümanların da ‘’değerler krizi’’ yaşadığına değinen Erbaş, Müslümanların çok dağınık bir görünüme sahip olduklarını da belirtti.

 

‘’Camilerimiz, kürsülerimiz, minberlerimiz birlik ve beraberliğin kalesidir.’’

Sözlerine camilerden söz ederek devam eden Diyanet İşleri Başkanı,“Camilerimiz, kürsülerimiz, minberlerimiz birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve yardımlaşmanın muhkem kaleleridir.  Asla fitneye, ayrıştırmaya, tefrikaya alet edilemez. Bu hassasiyeti gözetmeyen herkes için hukukun gereği yapılacaktır” dedi.

Toplumsal hayatta birbirleri hakkında iyi duygular besleyen başkalarını ötekileştirmeyen insanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı, nefret, tahkir, tahrik ve tekfirin asla tasvip edilmediğini belirtti. Din istismarına da değinen Diyanet İşleri Başkanı, dinimizle ilgili konuşma yapan hemen herkesin birlik ve beraberlik konusunda titiz davranması gerektiğini de belirtti.

İslam’ın sorumluluğunu ve izzetini taşıdıklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı, bu sorumluluk duygusu içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Şayet toplumun ihtiyacını biz karşılayamazsak; toplum başka yerlere gidecektir şeklinde açıklama yapan Erbaş, bizim bıraktığımız boşluğu başkaları dolduracaktır. Dedi. Oldukça verimli geçen toplantıya çok sayıda önemli din adamı da katılım sağladı.